Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Одсек за транспорт опасне робе

Управа за транспорт опасног терета основана је Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник Републике Србије”, број 88/10) као орган у саставу министарства надлежног за послове саобраћаја. Седиште Управе је на Новом Београду, у улици Омладинских бригада бр. 1.

За обављање извршних, инспекцијских и стручних послова у области транспорта опасног терета Управа има укупно седам запослених.

Управу чине директор, Група за међународне и стручне послове у области транспорта опасног терета и Група за инспекцијске и управне послове.

Надлежност Управе утврђена је чланом 10. Закона о транспорту опасног терета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт