Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Obaveštenja

23. novembar 2017.

OBAVEŠTENjE
UČESNICIMA U TRANSPORTU OPASNE ROBE

Na molbu zainteresovanih Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za vazdušni saobraćaaj i transport opasne robe, Odsek za transport opasne robe objavio je spisak Savetnika (detalje videti na adresi: http://utot.gov.rs/savetnik-spisak-savetnika.php, koji će se dopunjavati posle sledećih ispita. (http://utot.gov.rs/ispiti-savetnici.php ).

Odsek za transport opasne robe

23. novembar 2017.

O B A V E Š T E NJ E
UČESNICIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA

Organizatori stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u drumskom (ADR), železničkom (RID) i vodnom (ADN) saobraćaju koji su ispunili uslove prema Pravilniku o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje Licenca za stručno osposobljavnje kandidata za Savetnika, su:

1. Institut za nuklearne nauke "Vinča", p.fah 522, Beograd za ADR i RID
2. Mašinski fakultet Beograd -Laboratorija CIAH, Kraljice Marije 16 za ADR i RID
3. Mašinski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14, za ADR i RID
4. "TRIGON INŽINJERING" Zemun, 22.oktobra 27 za ADR, RID i ADN
5. "COTOT" Novi Sad, Maksima Gorkog 39 za ADR, RID i ADN
6. "INKOLAN" Niš, Cara Dušana 101/IX/3 za ADR i RID
7. "PLAMEN 014" Valjevo, Koste Abraševića 7 za ADR i RID


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt