Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Propisi

Propisi

Pravna akta koja Uprava za transport opasnog tereta priprema ili učestvuje u njihovoj pripremi i vrši nadzor nad njihovim sprovođenjem su:

1. Potvrđeni međunarodni ugovori:

  1. Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR);
  2. Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID);
  3. Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN);
  4. Aneks 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu – Tehničke instrukcije za siguran transport opasne robe vazdušnim putem (ICAO doc.9284-AN/905);
  5. Konvencija o fizičkom obezbeđenju nuklearnog materijala.

2. Zakon o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 88/10 sa 44 podzakonska propisa kojima se bliže uređuju pojedine norme iz zakona.


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt