Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Obaveštenja

12. avgust 2016.

Priznavanje inostranog odobrenog tipa za cisternu koja prevozi materije klase 2

U skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, neophodno je da cisterna koja prevozi opasne materije klase 2 poseduje pisano odobrenje za tip konstrukcije cisterne.

Ukoliko je cisterna proizvedena u inostranstvu, odnosno ukoliko je odobrenje za tip izdao inostrani organ, potrebno je da korisnik podnese Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastruktuire, Sektor za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe, Odsek za transport opasne robe zahtev za priznavanje inostrane isprave. Nakon dobijanja rešenja o priznavanju inostrane isprave, podnosilac zahteva može kod imenovanog tela pristupiti procesu sticanja sertifikata o odobrenju za vozilo koje prevozi opasnu robu. Posedovanje rešenja o priznavanju inostrane isprave je preduslov da imenovano telo uzme u razmatranje zahtev korisnika cisterne.

Drugim rečima, cisterna koja je proizvedena u inostranstvu i koja je namenjena za transport materija klase 2, može ući u ADR sistem u Republici Srbiji samo ukoliko, pored neophodne dokumentacije u skladu sa ADR, ima znak usaglašenosti "π" ili srpski znak usaglašenosti "AAA".

Obrazac zahteva za priznavanje inostranih isprava o usaglašenosti koje izdaju inostrana tela za ocenjivanje usaglašenosti i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu

Preuzmite dokument- Obrazac (.pdf)


5. avgust 2014.

OBAVEŠTENJE O IZDAVANJU
ODOBRENJA TIPA KONSTRUKCIJE

Na osnovu Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta ADR-2013 (Pododeljak 1.8.7.2) i čl.10. tačka 5. Zakona o transportu opasnog tereta („Sl.glasnik RS“, br.8/10), Uprava za transport opasnog tereta je donela Rešenje o odobrenju tipa konstrukcije, nadgradnje vozila za transport opasnog tereta – cisterne za transport opasnog tereta.

Prepoznavši probleme u nacionalnoj regulativi, postupku pri izdavanju odobrenja za tip konstrukcije kojima se odobrava proizvodnja posuda pod pritiskom, cisterni, baterijskih vozila ili MEGC za transport opasnog tereta, Uprava za transport opasnog tereta je izradila Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom, koji je objavljen 14.03.2014. godine u „Službeni glasnik RS“ broj: 30/14.

Donošenjem ovog Pravilnika omogućena je primena procedura za izdavanja odobrenja tipa konstrukcije pokretne opreme pod pritiskom, čime su se stvorili uslovi za otpočinjanje proizvodnje.

Informaciju pripremio:     
Nenad Ivetić, dipl.ing.saobr.


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt