Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Učesnici u TOT-u » Obeležja i oznake vozila

Obeležja i oznake vozila

Obeležavanje vozila, kontejnera, MEGC, MEMU, kontejner-cisterni i prenosivih cisterni

- Table narandžaste boje;

- Obeležje za zagrevane materije (materije koje se transportuju na povišenoj temperaturi);

- Obeležje za materije opasne po životnu sredinu;

dalje...

Oznake na vozilima, kontejnerima, MEGC, MEMU, kontejner-cisternama i prenosivim cisternama

Stavljanje velikih oznaka (plakata)

Opšte odredbe

Velike oznake (plakati) stavljaju se na spoljnu površinu kontejnera, MEGC, MEMU, kontejner-cisterni, prenosivih cisterni i vozila, u skladu sa zahtevima ovog odeljka. Velike oznake (plakati) moraju da odgovaraju oznakama koji se zahtevaju u koloni 5, tabele A, poglavlja 3.2, eventualno i u koloni 6, za opasni teret sadržan u kontejneru, MEGC, MEMU, kontejner-cisterni, prenosivoj cisterni ili vozilu, kao i opisima navedenim u 5.3.1.7 ADR. Velike oznake (plakati) moraju da budu stavljene na pozadinu u kontrastnoj boji ili moraju da imaju ili isprekidanu ili neprekidnu spoljnu graničnu liniju.

dalje...


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt