Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » O upravi

Odsek za transport opasne robe

Uprava za transport opasnog tereta osnovana je Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/10) kao organ u sastavu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Sedište Uprave je na Novom Beogradu, u ulici Omladinskih brigada br. 1.

Za obavlјanje izvršnih, inspekcijskih i stručnih poslova u oblasti transporta opasnog tereta Uprava ima ukupno sedam zaposlenih.

Upravu čine direktor, Grupa za međunarodne i stručne poslove u oblasti transporta opasnog tereta i Grupa za inspekcijske i upravne poslove.

Nadležnost Uprave utvrđena je članom 10. Zakona o transportu opasnog tereta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt