Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » O nama » Nadležnost

Nadležnost

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe, Odsek za transport opasne robe obavlјa sledeće poslove:

 1. Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti;
 2. Izdavanje posebnih dozvola o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN
 3. Priprema i predlaže bilateralne i multilateralne sporazume u oblasti TOR
 4. Izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova za transport opasnog otpada
 5. Donošenje rešenja o priznavanju inostranih isprava i znakova usaglašenosti
 6. Prijavlјivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti ministarstvu privrede
 7. Evidentiranje dostavlјenih sertifikata o odobrenju za tip, izveštaja o ispitivanju ili sertifikata o usaglašenosti
 8. Odobrenje metode završne kontrole aerosolnih raspršivača
 9. Oduzimanje rešenja o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti ukoliko telo prestane da ispunjava neki od utvrđenih uslova
 10. Nalaganje telu za ocenjivanje usaglašenosti kojem je oduzeto rešenje za ocenjivanje usaglašenosti da u roku od 30 dana izvrši prenos dokumentacije koja se odnosi na ocenjivanje usaglašenosti
 11. Vršenje upravnih, tehničkih i drugih stručnih poslova određenih Zakonom o transportu opasne robe i propisima donetim na osnovu tog zakona
 12. Izrada mreže obaveznih trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju
 13. Lociranje i praćenje vozila koja prevoze opasnu robu u drumskom saobraćaju
 14. Evidentiranje podataka o savetniku za bezbednost sa kojim je učesnik u TOR zaklјučio ugovor
 15. Evidentiranje i analiziranje godišnjih izveštaja savetnika za bezbednost u TOR
 16. Izdavanje licenci privrednim društvima za obuku kandidata za savetnike za bezbednost u TOR
 17. Oduzimanje ili ukidanje licence za obuku kandidata za savetnika za bezbednost u TOR
 18. Sprovođenje ispita za savetnike za bezbednost u transportu opasne robe
 19. Izdavanje ovlašćenja privrednim društvima za obuku kandidata za vozača vozila za transport opasne robe ili lica sa sertifikatom ADN
 20. Oduzimanje ili ukidanje ovlašćenja za obuku kandidata za vozača vozila za transport opasne robe ili lica sa sertifikatom ADN
 21. Sprovođenje ispita za vozače vozila za transport opasne robe ili lica sa sertifikatom ADN
 22. Priznavanje ADR sertifikata o odobrenju za vozilo izdatog u drugoj državi
 23. Vođenje registra izdatih ADR sertifikata o odobrenju za vozilo
 24. Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasne robe
 25. Prijavlјivanje nadležnim organima država članica Evropske unije sve prekršaje koje su počinila vozila registrovana ili se sedište prevoznika nalazi u Evropskoj uniji
 26. Propisivanje svih mera i radnji koje se preduzimaju prilikom transporta opasne robe u drumskom saobraćaju
 27. Propisivanje uslova za mesta na kojima se vrši utovar, istovar, odnosno pretovar opasne robe u železničkom saobraćaju
 28. Propisivanje programa obučavanja i način na koji se proverava znanje zaposlenih kod učesnika u transportu opasne robe u železničkom saobraćaju koji učestvuju u obavlјanju, organizovanju i regulisanju železničkog saobraćaja, kao i način postupanja sa dokumentacijom o njihovom obučavanju
 29. Propisivanje načina transporta i obavezno operativno praćenje opasne robe u železničkom saobraćaju i postupanje učesnika u transportu opasne robe u železničkom saobraćaju u vanrednim događajima
 30. Propisivanje sadržine internog plana za hitne intervencije u ranžirnim stanicama, tunelima i na mostovima
 31. Propisivanje postupanje učesnika u transportu u unutrašnjem vodnom saobraćaju u slučaju vanrednog događaja, kao i mesta i bliže uslove pod kojima može da se usidri brod radi otklanjanja nedostataka i isklјučenja iz plovidbe

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt